همه دسته بندی ها
رسانه

گواهی افتخاری ما

ما حق ثبت اختراعات زیادی را در مورد گاز هیدروژن به دست آورده ایم و محصولات ما توسط سازمان های بین المللی معروف تایید شده اند.

پلاتین
غشای یونی
مولد هیدروژن
مولد آب هیدروژنی
دستگاه آب قلیایی
E-10
گواهی آب هیدروژنی با کاولو
گواهی CE آب هیدروژن با cawolo HIM-22
گواهی آب هیدروژنی با cawolo HIM-52
اشتراک

عضویت در خبرنامه ما